Messages from : October 2016

Back to Sermon Archive

Sun, Oct 02, 2016

1 John 2:24-3:3

Teacher: Matt Klein By Book: 1 John Scripture: 1 John 2:24-3:3

Sun, Oct 09, 2016

1 John 3:4-9

Teacher: Matt Klein By Book: 1 John Scripture: 1 John 3:4-9

Sun, Oct 16, 2016

1 John 3:10-23

Teacher: Matt Klein By Book: 1 John Scripture: 1 John 3:10-23

Sun, Oct 23, 2016

What is Love? :: 1 John 4:1-11

Teacher: Matt Klein By Book: 1 John Scripture: 1 John 4:1-11

Sun, Oct 30, 2016

Eyes of Love :: 1 John 4:12-19

Teacher: Matt Klein By Book: 1 John Scripture: 1 John 4:12-19

Pastor Matt Klein Calvary Chapel New Life 435-315-3791 info@calvarychapelnewlife.com